Company Members

Quán triệt chiến lược phát triển sâu rộng và đa dạng hóa chuỗi giá trị. G.HOME tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất để đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường 

Binh Xuyen wadding Factory

nha may-02

Machinery and equipment

+ 2 lines wadding

+ 1 lines invasive needle cotton

+ 1 lines cotton wellon

+ 15 computer embroidery machine quilted automatic

Production Capacity

+ Cotton wadding: 15,000,000 yd / year

+ Cotton Quilting: 4.000.000yd / year

+ Cotton wellon: 1,000 tons / year

+ Cotton invasive needle: 3,000,000 yd / year

Human resouses 

+ Workers: 150 workers 

Address

Dao Duc ommune, Binh Xuyen ward, Vinh Phuc Province

P1240075 DSC_8913 sanpham-06

Partners
KIDO