Company Members

Quán triệt chiến lược phát triển sâu rộng và đa dạng hóa chuỗi giá trị. G.HOME tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất để đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường 

Hoa Lac Garment Company
Không ngừng lớn mạnh

 nha may-01nha may-03

 

Hoa Lac Garment Factory 

Machinery and equipment

+ 400 sewing machines

+ 100 dedicated machiness

Production capacity

+ Jackets: 300,000 units / year

+ Jeans: 1,200,000 pcs / year

+ The other garments: 1,200,000 pcs / year

Human Resouces

+ 450 employees

- Address:

Hoa Lac High-tech park

 

 

Partners
KIDO