Quy tụ nhiều lĩnh vực

Mục tiêu trở thành Công ty quy mô Quốc tế, Ghome tiếp tục định hướng hoàn thiện hệ thống, mở rộng lĩnh vực kinh doanh.

Vẹn toàn giá trị cuộc sống

G.HOME tin rằng một doanh nghiệp vững mạnh không chỉ hướng tới lợi nhuận mà còn thể hiện ở những đóng góp, cống hiến cho cộng đồng và xã hội. 

Hạnh phúc Thăng hoa
Vươn bước toàn cầu
Mục tiêu phát triển
Mục tiêu trở thành Công ty Cổ phần mô hình Tập đoàn kinh tế, G.HOME không ngừng phấn đấu...
Lĩnh vực kinh doanh
Giá trị cốt lõi