Công ty thành viên

Quán triệt chiến lược phát triển sâu rộng và đa dạng hóa chuỗi giá trị. G.HOME tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất để đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường 

Trang chủ>> Công ty thành viên
Nhà máy bông tấm Bình Xuyên
Không ngừng lớn mạnh

 nha may-02

Máy móc thiết bị

+ 2 dây chuyền bông tấm

+ 1 dây chuyền bông xâm kim

+ 1 dây chuyền bông wellon

+ 15 máy chần thêu vi tính tự động

Năng lực sản xuất

+ Bông tấm : 15.000.000 yd /năm

+ Chần bông : 4.000.000yd/năm

+ Bông  wellon: 1.000 tấn/năm

+ Bông xâm kim: 3.000.000 yd/năm

Nhân lực

Công nhân : 150 người

Địa chỉ

Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

  P1240075 sanpham-06 DSC_8913

Đối tác
kido
unico global
Park hong guyn home fashion
zara
Adidas