Giới thiệu Ghome

Chúng tôi tin rằng với một G.HOME duy nhất bền vững mà luôn luôn khuyến khích “tinh thần của G.HOME“, “Trí tuệ của G.HOME“, G.HOME sẽ được nhất định để tăng trưởng bền vững phát triển, không ngừng đổi mới tăng thêm giá trị thăng hoa Hạnh phúc “đầy với các cổ đông, nhân viên, khách hàng trong và ngoài nước.

Cơ cấu tổ chức
Đoàn kết vững mạnh

cocautochuc-01

Đối tác
kido
unico global
Park hong guyn home fashion
zara
Adidas