Giới thiệu Ghome

Chúng tôi tin rằng với một G.HOME duy nhất bền vững mà luôn luôn khuyến khích “tinh thần của G.HOME“, “Trí tuệ của G.HOME“, G.HOME sẽ được nhất định để tăng trưởng bền vững phát triển, không ngừng đổi mới tăng thêm giá trị thăng hoa Hạnh phúc “đầy với các cổ đông, nhân viên, khách hàng trong và ngoài nước.

Lịch sử xây dựng, phát triển
Continuous growth

Mục tiêu trở thành Công ty Cổ phần mô hình Tập đoàn kinh tế, G.HOME không ngừng phấn đấu xây dựng hệ thống,

LS xay dung phat trien-01

 

Đối tác
kido
unico global
Park hong guyn home fashion
zara
Adidas