Liên hệ với chúng tôi

G.HOME TEXTILE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Factory: Binh Xuyen Industrial Zone, Vinhphuc Province, Vietnam.
Tel: (+84) 211 358 2266 – Fax: (+84) 211 358 2288
Email: info@ghome.vn

 

Bạn có thể gửi trực tiếp bằng cách điền thông tin gửi cho chúng tôi theo mẫu dưới đây,
chúng tôi sẽ trả lời cho bạn !

Họ và tên(*):

Địa chỉ

Điện thoại/Fax(*):

Email(*):

Tiêu đề:

Yêu cầu:

Đối tác
kido
unico global
Park hong guyn home fashion
zara
Adidas