Tin tức từ Ghome

Định hướng cho phát triển bền vững, Tập đoàn G.HOME tích cực đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng cũng như trang bị và kiện toàn công nghệ, kỹ thuật, kỹ năng tay nghề nhân lực của 3 nhà máy sản xuất trên cả nước

Đối tác
unico global
kido
Park hong guyn home fashion
zara
Adidas