G20 chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội

Hôm nay ngày 01/09/2015 cổ phiếu của

công ty cổ phần đầu tư Dệt May G.Home

chính thức được niêm yết trên sàn chứng

khoán Hà Nội. Sự kiện này khẳng định bước

tiến mới của doanh nghiệp trên thị trường

Việt Nam và thế giới

1

Chủ tịch Nguyễn Hách – Công ty cổ phần Đầu Tư Dệt May G.HOME phát biểu tại lễ khai trương giao dịch cổ phiếu

3

2

6

12

11

7

9

5

Đối tác
kido
unico global
Park hong guyn home fashion
zara
Adidas