Vẹn toàn giá trị cuộc sống

G.HOME tin rằng một doanh nghiệp vững mạnh không chỉ hướng tới lợi nhuận mà còn thể hiện ở những đóng góp, cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Các hoạt động ý nghĩa trên làm nên một nền văn hoá G.Home vững mạnh.

Quy tụ nhiều lĩnh vực

Mục tiêu trở thành Công ty quy mô Quốc tế, Ghome tiếp tục định hướng hoàn thiện hệ thống, mở rộng lĩnh vực kinh doanh.

Hạnh phúc Thăng hoa
Vươn bước toàn cầu
1
2
3
4
Giá trị cốt lõi
SỨ MỆNH  Tôn chỉ của G.HOME là không ngừng hoàn thiện hệ thống để trở thành một Tập đoàn đứng...
Lĩnh vực kinh doanh
“Định hướng cho phát triển bền vững, G.HOME tích cực đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ...
Lịch sử xây dựng, phát triển
Mục tiêu trở thành Công ty Cổ phần mô hình Tập đoàn kinh tế, G.HOME không ngừng phấn đấu...