May mặc xuất khẩu

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu là lĩnh vực mới của G.HOME. G.HOME đã xây dựng xưởng hơn 6,000 m2 và hơn 1,000 công nhân. Với cơ sở hạ tầng cũng như đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, G.HOME có đầy đủ năng lực để phát triển lĩnh vực dệt may xuất khẩu. Chúng tôi cũng không ngừng nâng cao và phát triển.

Đối tác