Công ty dệt may Phú Thọ

Khởi công: tháng 10/2015

Đi vào sản xuất: tháng 4/2016

Quy mô:

Giai đoạn 1:

+ 1000 máy may CN

+ Số lượng công nhân: 1.200 người

Năng lực sản xuất: 5.000.000 sản phẩm/năm

Giai đoạn 2

+ 2.500 máy may CN

+ Số lượng công nhân : 3.000 người

+ Năng lực sản xuất : 12.000.000 sản phẩm/năm.

Địa chỉ

Cụm công nghiệp Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Đối tác