Nhà máy may Bình Xuyên

Máy móc thiết bị

+ 500 máy may công nghiệp

+ 100 máy chuyên dụng

Năng lực sản xuất

+ Áo jacket: 600.000 sản phẩm /năm

+ Quần Jean : 1.000.000 sản phẩm /năm

+ Các sản phẩm may mặc khác: 1.000.000 sản phẩm /năm

Nhân lực

+ 500 công nhân

 Địa chỉ

Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh phúc

Đối tác