Nhà máy may Hòa Lạc

Máy móc thiết bị

+ 400 máy may công nghiệp

+ 100 máy chuyên dụng

Năng lực sản xuất:

+ Áo jacket: 300.000 sản phẩm /năm

+ Quần Jean : 1.200.000 sản phẩm /năm

+ Các sản phẩm may mặc khác: 1.200.000 sản phẩm /năm

Nhân lực

+ 450 công nhân

Địa chỉ

Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Hà Nội

Điện thoại: 04 33 59 66 66

Fax: 04 33 68 87 55

Đối tác