Nhà máy bông tấm bình xuyên

Máy móc thiết bị

+ 2 dây chuyền bông tấm

+ 1 dây chuyền bông xâm kim

+ 1 dây chuyền bông wellon

+ 15 máy chần thêu vi tính tự động

Năng lực sản xuất

+ Bông tấm : 15.000.000 yd /năm

+ Chần bông : 4.000.000yd/năm

+ Bông  wellon: 1.000 tấn/năm

+ Bông xâm kim: 3.000.000 yd/năm

Nhân lực

Công nhân : 150 người

Địa chỉ

Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Đối tác